Over het buro


Marina Roosebeek architekt bna is een klein architektenbureau.
Onze werkzaamheden zijn zeer divers. Niet alleen doen we
(ver)bouwopdrachten en restauraties, ook voeren wij veel onderzoeksopdrachten
uit..Zo zijn wij betrokken geweest bij de totstandkoming
van de Atlas Ordekaarden voor de gordel 20-40 en de Atlas
Ordekaarden voor de 19e eeuwse Ring, alsmede de Welstandsnota
voor Stadsdeel Amsterdam-Noord. Ook hebben wij aan diverse
cultuurhistorische verkenningen meegewerkt. Momenteel zijn wij
betrokken bij het opstellen van een register voor beschermde
monumenten voor de gemeente Castricum alsmede bij het opstellen
van een overkoepelend welstandsbeleid voor de gemeente
Amsterdam, onder de (voorlopige) noemer “De Digitale Schoonheid
van Amsterdam”