CV Marina Roosebeek


Marina Roosebeek is architekt. Zij studeerde in 1982 af aan de
Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Sinds 1990 is zij haar
eigen bureau begonnen. Daarnaast is zij lid geweest van de
Commissie voor Welstand en Monumenten alsmede de
Monumentenraad in Amsterdam, en is zij momenteel architectsecretaris
in de Welstandscommissie Kring Westfriesland. Ook is zij
sinds 1997 in deeltijd werkzaam op de Academie van Bouwkunst te
Amsterdam, als praktijkcoördinator en studie-adviseur.